Hakkımızda

Odamız,

11.01.1943 tarihli 4355 ve 25.04.1949 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 5373 sayılı kanunlar doğrultusunda şoför esnafımızın ilk örgütlenmesi olarak 1949 yılında ilimiz Cumhuriyet Caddesi Tuz Pazarı adresinde Şoförler Cemiyeti olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı Şoför esnaflarımızın ve yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, şoförlük mesleğinde ilerlemelerini temin etmek, mesleki ahlak ve düzeni korumak, müşterek bir şekilde verimli ve ahenkli çalışmalarını sağlamak, amaçlarıyla faaliyete başlamıştır.

04 Ağustos 1964 tarihinde 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’ nun yürürlüğe girmesiyle Şoförler Derneği statüsüne kavuşmuştur.

1984 yılında yapılan bir değişiklik ile Meslek Dernekleri, Esnaf Dernekleri olarak vasıflandırılarak, esnaflık yapanların Esnaf Siciline kayıt işlemlerine başlanmıştır. 17.05.1991 yılında çıkarılan 3741 Sayılı kanun ile odamızın adı Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak tanımlanmış ve dernek statüsünden oda statüsüne alınmıştır. Aynı yasal düzenleme ile 3308 sayılı kanun kapsamına giren mesleklerle ilgili ihtisas odaları kurulmuştur.

07 Haziran 2005 tarihinde 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, odalara üyelik şartları değiştirilerek üyelikte Vergi Kaydının aktif olması şartı getirilmiştir. Kanunda vergi dairesine kayıtlı olarak ticari faaliyetini yürütenler “Esnaf” olarak tanımlanmıştır. Düzenleme ile Odamızın ünvanı içine “Esnaf” ibaresi eklenerek bügünkü oda ünvanımız olan “Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası” ünvanı oluşmuş ve faaliyetlerini bu unvan ile sürdürmektedir.

1980’li yıllarda 16.000 olan aktif üye sayımız, ihtisas odalarının kurulmasından sonra 6.000’lere kadar düşmüş,  mevcut yasanın yürürlüğe girmesiyle odalara vergi mükelefiyeti aktif olan esnafların kayıtlı olabileceği düzenlemesinin yapılması ile 1.800 – 2.000 arasındaki rakamlara kadar gerilemiştir.